20190113_194250_thorsten_luettringhaus_a61_worms_wonnegau_polizeikontrolle_lkw_alkohol